Často kladené otázky

Proč nemohu provést výchozí hovor po aktivaci Eurosim travel karty?

Pravděpodobně používáte jeden z chytrých telefonů (HTC Desire, iPhone, Samsung Galaxy, BlackBerry, atd.), který vyžaduje samostatnou aktivaci SIM kartyEurosim travel. Přejděte do menu v telefonu: Menu > SIM Menu > Settings > Activate Service a v poli „Enter service code“ zadejte servisní kód 1221 a stisknout "Ok". 

Opakované vytočení kódu 1221 nastaví SIM kartu Eurosim travel do provozu s obvyklým mobilním telefonem.

Jak jsou účtovány náklady za příchozí a odchozí hovory?

Jak příchozí tak i odchozí hovory jsou účtovány. Jakékoliv příchozí hovory, bez ohledu na část dne nebo destinaci volaného, budou účtovány sazbou příchozího hovoru země, kde se nacházíte.

Cena za odchozí volání v zemi, kde se nacházíte, nezávisí na tom, kam voláte. Vnitrostátní hovor i hovor do ciziny, včetně Ruska, bude účtován podle tarifu odchozích hovorů země, ze které voláte.

Při aktivaci speciálního balíčku bude tarif  snížen po celou dobu platnosti speciálního balíčku, víc info na Tarify a speciální baličky.

V jakých zemích euro-zóny funguje karta?

SIM karty Eurosim travel fungují ve všech zemích euro-zóny.

Kolik čísel může být přiřazeno jedné kartě?

Ke každé kartě  Eurosim travel mohou být přiřazena až 4 další čísla jakékoliv země.

Jak mužů zjistit kolík jsem provolal za měsíc?

Pokud chcete znát aktuální výši útraty od 1. dne daného měsíce, navolte v telefonu kód 908 (v případě že Váš přistroj nepodporuje přímou volbu *146*908#) a tlačítko volání. Vyčkejte na informační SMS zprávu.

Jaké čísla mohou být přiřazena ke kartě Eurosim travel?

Ke každé kartě  Eurosim travel může být přiřazeno číslo jakéhokoliv mobilního operátora. To se provádí pro pohodlí našich zákazníků pohybujících se v zahraničí. S kartou Eurosim travel můžete volat nebo sdělit takto volajícímu své číslo.
 

 Komu je určena služba Eurosim travel?

 Eurosim travel je služba mobilního operátora, která umožňuje získat následující výhody během zahraničních cest:

 • Optimalizace nákladů za hovory, přenos krátkých zpráv během zahraničních cest.
 • Možnost přenášet data během zahraničních cest (mobilní internet GPRS/3G).
 • Pohodlné uživatelské rozhraní.
 • Bezplatný technický servis je k dispozici 24/7.
 • Podřazení 5 čísel na jednu SIM kartu.

Jaké jsou další možnosti karty Eurosim travel?

Pro pohodlí zákazníků se v každé SIM kartě Eurosim tavel nachází ikona „SIM Menu”, která umožňuje používání služeb a snadný přístup k dalším informacím:

 • Additional Services – doplňkové služby Eurosim travel.
 • Check Balance – prověření stávajícího kreditu.
 • Add Airtime – doplnění kreditu uvedením daného kódu.
 • Check Rate – cena za hovor (je třeba uvést číslo).
 • Show My Numbers – zobrazení čísla / čísel, které jsou přesměrovány na SIM kartu.
 • Send SMS – оodesílání SMS zpráv v levném tarifu.
 • Settings – systémové menu, pomocí kterého můžete kontaktovat zákaznický servis .

Od kdy začne tarifikace?

Tarifikace je zahájena v okamžiku připojení, tzn. pokud volaný účastník hovor přijme.

Proč jsou karty Eurosim travel Travel tak výhodné? V čem je háček?

Společnost Eurosim travel se specializuje pouze na mezinárodní formy komunikace, proto je schopná nabídnout svým zákazníkům výhodné podmínky při používání karty Eurosim travel během zahraničních cest.

Jak je účtováno odeslání SMS?

Účtování odeslání SMS zpráv:

 • Náklady na SMS jsou zpoplatněny podle tarifní tabulky.
 • Příjem SMS zprávy - zdarma.
 • Odeslání SMS zprávy uživateli Eurosim travel ze stránek společnosti www.eurosim.travel – zdarma (až 5 zpráv denně na jedno číslo ).
 • Náklady na odesílání SMS zpráv z nabídky servisního SIM Menu2 Kč/zpráva bez rozdílu, ze které země je SMS vyslaná.

Jak mohu zkontrolovat stav účtu SIM karty?

V ikoně SIM Menu  zvolte příkaz Check Balance (zůstatek na účtu). Aktuální zůstatek bude zobrazen na displeji telefonu. Tato služba není zpoplatněna.

Jak mám provést výchozí hovor s kartou Eurosim travel?

Zlaté pravidlo: Vždycky vytáčejte číslo v mezinárodním formátu, bez ohledu na to, z jaké země a kam voláte. Vytočte číslo uživatele v mezinárodním formátu: +420 (kód ČR) 495 (kód města/nebo jiný potřebný kód 916, 903, 923) 420-00-42 (telefonní číslo). Stiskněte tlačítko Volat. Na telefonu se zobrazí text: Wait for Call (čekejte na příchozí volání), a také zpráva s aktuálním zůstatkem. Po několika sekundách uslyšíte zvonění a znovu stiskněte tlačítko Volat. Počkejte na odpověď společníka a užijte si hovor! 

Napište dotaz

Enter the characters shown in the image.

Image CAPTCHA

*Ještě před tím než budete chtít položit otázku, vřele doporučujeme prohlídnout seznám s odpověďmi. Odpověďni lhůta je 48 hodin od doby doručení.
Close
Мы принимаем VISA/MasterCard