Jedinečný EUROTARIF! Volání z karty Eurosim travel v rámci zemí Evropské unie (EU) je ještě výhodnější!
Novinkou pro naše klienty je zavedení jednotného EUROTARIFU. Volání z karty Eurosim travel v rámci zemí Evropské unie (EU) je ještě výhodnější. Cena odchozího hovoru je 0,25 USD/5 Kč min, příchozí hovory účtovány nejsou – 0 USD/Kč min, cena SMS zprávy je 0,15 USD/3 Kč, cena dat GPRS je 0,49 USD/9,8 Kč 1MB. SIM kartu pro tento tarif není nutné nijak aktivovat, EUROTARIF je funkční na všech kartách ET již od data 1.7.2013! Hovorné v rámci EU je počítáno od 31. vteřiny dále již po sekundách.
Jednotný EUROTARIF je funkční v rámci těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Španělsko a Švédsko.
2013-04-05
Close
Мы принимаем VISA/MasterCard