Новости
  • Výrazné snížení tarifů mobilního Internetu v následujících zemích:

Rádi informujeme naše zákazníky o dalším snížení tarifů přenosu dat mobilního internetu (GPRS). Nyní je cena pouze 0,49 USD/1MB v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Dánsko, Řecko, Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Francie, Česká republika, Švédsko, Estonsko.
  • Podstatné snížení tarifů v Kanadě!

Rádi našim klientům oznamujeme znatelné snížení cen tarifů hovorného v Kanadě. Cena příchozích hovorů je 0.07 USD/1,4 Kč min, odchozích hovorů je 0.65 USD/12 Kč min!
  • Jedinečný EUROTARIF! Volání z karty Eurosim travel v rámci zemí Evropské unie (EU) je ještě výhodnější!

Novinkou pro naše klienty je zavedení jednotného EUROTARIFU. Volání z karty Eurosim travel v rámci zemí Evropské unie (EU) je ještě výhodnější. Cena odchozího hovoru je 0,25 USD/5 Kč min, příchozí hovory účtovány nejsou – 0 USD/Kč min, cena SMS zprávy je 0,15 USD/3 Kč, cena dat GPRS je 0,49 USD/9,8 Kč 1MB. SIM kartu pro tento tarif není nutné nijak aktivovat, EUROTARIF je funkční na všech kartách ET již od data 1.7.2013! Hovorné v rámci EU je počítáno od 31. vteřiny dále již po sekundách.
Jednotný EUROTARIF je funkční v rámci těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Španělsko a Švédsko.
  • Více destinací s příchozími hovory 0,-

Máme příležitost seznámit naše klienty s novými tarify příchozích hovorů v Brazílii, Thajsku a Guadeloupu. I v těchto zemích je od dnešního dne cena příchozích hovorů 0.00 !
  • Aktualizace v oddílu „Zóna pokrytí“. Aktualizovali jsme seznam uvedených zemí!

V oddílu Zóna pokrytí. Aktualizovali jsme seznam uvedených zemí, který je doplněn o novou destinaci. K rozšíření služeb pro naše klienty došlo na ostrově Guadeloupe (FR). O cenových tarifech se můžete informovat v oddílu Tarify a speciální balíčky.

закрыть