Dohoda o platebních podminkach


1. VYMEZENÍ POJMŮ

 

5.Telekomunikační operátor ООО "XOmobile", , registrační číslo 40103181903, Lotyšská republika   dodavatel telekomunikačních služeb .

 

1.Účastník — fyzická a / nebo právnická osoba, která, prostřednictvím Obchodního zástupce využívá telekomunikačních služeb SIM karty .

 

Platební systém – úvěrová společnost vydávající bankovní karty. .

 

Fakturační systém - Operátorův automatický systém k vyúčtování operací spojených s provizí za poskytnuté komunikační služby operátorovi a pro platby za tyto služby.

 

Bankovní karta - debetní nebo kreditní karta, vydaná úvěrovou společností, která slouží k nehotovostním platbám a je používána odběratelem k provádění platebních operací s hotovostí na odběratelově bankovním účtu.

 

Internet - celosvětový systém navzájem dobrovolně propojených počítačových sítí založený na použití internetového protokolu a směrování datových paketů.

 

Zůstatek na SIM kartě — elektronický účet platebního systému, který slouží k účtování objemu poskytnutých komunikačních služeb a služeb, které mají být provedeny, a také výše hotovosti odběratele určena k platbě za komunikační služby a náklady na tyto prostředky.

 

Online platba – platba uskutečněná plátcem (odběratelem) přes internet jako odměna za komunikační služby. 

 

Plátce - držitel bankovní karty a odběratel, který iniciuje dodání peněžní ho převodu bance za účelem platby za komunikační služby pomocí online platby přes internet ve prospěch operátora.

 

Komunikační služba - souhrn aktivit spojených s přijímáním, zpracováváním, ukládáním, přenosem nebo posláním znaků, signálů, psaných textů, obrázků a/nebo zvuků prostřednictvím operátorovy komunikační sítě.

 

Webová stránka — souhrn všech online informačních zdrojů dostupných na http://cz.eurosim.travel.

  

2. Smlouva o platebních podmínkách

 

2.1. Předmět této smlouvy je provize odběrateli z možnosti užívání webové stránky k platbě za komunikační služby operátora.

 

3. Popis průběhu platby za komunikační služby při online platbách.

 

3.1. K dobití kreditu je třeba vstoupit do sekce "Dobití kreditu ", na webové stránce, zadat vaše Eurosim travelčíslo a vyplnit požadovaná pole. 

 

3.2.Následně vás systém přesměruje na bezpečné rozhraní, kde potvrdíte požadovaný způsob platby a zadáte údaje. 

 

3.3.Platba je považována za uskutečněnou v momentě příjmu potvrzení o úspěšném provedení platební operace ve zvoleném platebním systému.

 

3.4.Uskutečněním platby ve prospěch operátora se rozumí převod odběratelovy platby přímo operátorovi načež je tato platba přičtena k zůstatku na odběratelově SIM kartě.

 

3.5. Poté, co je platba provedena, je celá částka mínus provize za zpracování online platby zmiňované v odstavci 4.2 této smlouvy přičtena k zůstatku odběratelovy SIM karty. Proces připsání hotovosti je uskutečněn během 5 minut.

 

3.6.Informace o uskutečnění platby bude poslána odběrateli čísla Eurosim travel stejně jako na email uvedený odběratelem.

 

Upozornění! V případě úspěšně provedené platební transakce není možné tuto transakci zrušit a zaplacená částka nebude vrácena.

 

4. Omezení

 

4.1 Operátor je oprávněn uložit omezení na možnost dobití kreditu SIM karty odběratele. Operátor je oprávněn nepodávat vysvětlení pro uložení omezení odběratele.  https://www.platron.ru/info/terms. Stisknutí tlačítka " S podmínkami souhlasím. " znamená ze Klient s podmínkami smlouvy souhlasí.