Návod na použití

Jak začít?

1. Vložte SIM kartu do mobilního telefonu, jak je uvedeno v návodu na použití vašeho mobilního telefonu.

2. Zapněte svůj mobilní telefon, a zadejte kód 1 PIN1, který je uveden na vaší SIM kartě.

3. Po zadání PIN1 a registraci SIM karty v síti se jako potvrzení registrace vaší SIM karty objeví úroveň signálu mobilní sítě.

Jak najít SIM menu v telefonu?

Značky telefonů:

 • Samsung: Menu-Applications-SIM Menu [Samsung (DUOS) SIM (default)]
 • LG: Menu-Tools-SIM Menu
 • Nokia: Menu-SIM Menu
 • Sony Ericsson: Menu Entertainment-SIM Menu

Operační systémy:

 • IO4 (IPhone): Menu-Settings-Phone-Sim application
 • Windows Mobile 6.5: START-SIM Menu
 • Blackberry: Menu-Setup-SIM Menu
 • Android: Programs-SIM Menu
 • Symbian: Menu-SIM Menu

Jak volat?

1. Naberte číslo volaného v mezinárodním formátu ("00" nebo "+" - kód země - volané číslo) a stiskněte tlačítko Volat.

2. V závislosti na telefonu se na displeji telefonu se objeví nápis:: “Wait fo Call (Vyčkejte hovor)”.

3. Vyčkejte na příchozí zvonek, stiskněte tlačítko Volat (přijmout hovor) a čekat na připojení k volanému.

4. Pokud model vašeho telefonu nepodporuje automatický převod odchozího hovoru v příchozí hovor , pak pro uskutečnění hovoru postupujte následovně:

Zvolte Menu > SIM Menu > Settings > Activate servicea do políčka Enter service code zadejte kód 1221, stiskněte tlačítko ОК. Chcete-li se vrátit do původní polohy, zvolte Menu > SIM Menu > Settings > Activate sevice a do políčka Enter service code zadejte 0000, stiskněte tlačítko ОК.

5. . Pokud i po uvedení kódu váš telefon stále nepodporuje automatický převod volání, zkuste nabrat číslo v ručním režimu. Nabírejte číslo volaného účastníka následujícím způsobem: *146*00 kód země volaného čísla, dále stiskněte # a stiskněte klávesu Volat Call, дčekejte na příchozí hovor, znovu stiskněte tlačítko Volat  Call a čekejte na připojení s volaným účastníkem.

6. V Saúdské Arábii a ve Spojených arabských emirátech není možné použít technologii USSD, proto pro použití této služby budete potřebovat speciální režim tak, že použijete MENU SIM karty. Proto vyberte Меню > SIM Menu > Settings > SMS Mode, na stránce Menu zvolteON a stiskněte klávesu Enter. Vzhledem k tomu, aktivujte režim SMS, volání je možné pouze pomocí SMS, a v tomto případě se k ceně volání připočítává i cena za SMS.

7. V případě, že vám žádná z výše uvedených instrukcí nepomohla využít naší službu, můžete kontaktovat technickou podporu na telefonu 00371 66011444.

Jak zkontrolovat kredit?  

Chcete-li znát zůstatek na vaší SIM kartě, zvolte Меню > SIM Menu > Check balance. Váš telefon automaticky odešle požadavek a za několik sekund obdržíte informaci o stavu zůstatku vaší SIM-karty. Existuje i jiný způsob, jak zjistit zůstatek na vaší SIM-kartě - naberte 099 a stiskněte klávesu Volat (Call).

 

Poznámka - pokud je aktivován režim SMS Mode kontrola stavu SIM karty kódem 099 -  není možná.

 

Jak mohu navýšit kredit?  

Pro navýšení kreditu na SIM kartě dobíjecím kuponem, zvolte Меню > SIM Menu > Add Airtime, do pole  Enter recharge code zadejte kód jste kód pro navýšení kreditu SIM karty (způsob, jak získat dobíjecí kód zjistěte u prodejce Eurosim travel, který vám prodal SIM kartu). Navýšit kredit na vaší SIM kartě je také možné pomocí webu www.eurosim.travel. V současné době jsou na stránkách k dispozici následující způsoby navýšení:

 • Platební karty (VISA/MasterCard).
 • V hotovosti na pobočce* (Eurosim.travel).

* - Navýšení kreditu SIM karty proběhne v souladu s pravidly pro navýšení SIM karty, se kterými se můžete seznámit v části "Dobíjení kreditu". 

Jak zjistit náklady na volání? 

Chcete-li zjistit náklady za volání na určité číslo, zvolte Меню > SIM Menu > Check rate,v políčku Enter destination number zadejte cílové číslo , a zmáčkněte na OK. . 

Jak odeslat SMS zprávu?

Pokud chcete odeslat SMS ve standardním tarifu, postupujte podle pokynů svého mobilního telefonu, jak zasílat SMS.
Chcete-li poslat SMS v levnější sazbě, zvolte Menu > SIM Menu > Send SMS, v okýnku  Enter destination Number Zvolte cílové číslo, zadejte číslo osoby, které chcete poslat SMS v políčku Enter Message a zmáčkněte na tlačítko OK. Příjem SMS zprávy je stejný, jako u jiných mobilních telefonů, s následující výjimkou:
 
SMS zpráva může být doručena jenom v případě, že jako hlavní číslo je číslo, které vám bylo přiděleno při koupi SIM karty. Vedle vašeho hlavního čísla na seznamu připojených čísel, které jsou funkční v nabídce SIM karty, bude vždy poznámka SMS.

Jak zjistit číslo připojení?

1. Pro zjištění přiděleného čísla, zvolte Menu > SIM Menu > Show my numbersZobrazit moje číslo a stiskněte OK.  
 
2. . Po několika sekundách se na obrazovce telefonu zobrazí číslo, které vám bylo přiděleno (nebo seznam čísel, pokud vám bylo přiděleno více čísel).
 
3. . Může vám být přiděleno více čísel a všechny jsou spojeny s jednou SIM kartou. Proto máte možnost vybrat jedno z těchto čísel a nastavit ho jako výchozí. Toto výchozí číslo se zobrazí účastníkovi, kterému voláte. Pro zvolení výchozího čísla, zvolte Меню > SIM Menu > Show my numbers и нажмите ОК Zobrazit všechna moje čísla) a stiskněte tlačítko OK a po několika sekundách se na displeji telefonu zobrazí seznam čísel, která vám jsou přidělena. Stiskněte funkční tlačítko na telefonu a na další stránce menu, zadejte pořadí čísla, které chcete nastavit jako výchozí, a potom stiskněte stejné funkční tlačítko. V menu vyberte – PŘEVOD a stiskněte stejnou klávesu. Pokud se na obrazovce telefonu zobrazí slovo DONE, operace byla úspěšně dokončena.
 
Na seznamu přiřazených čísel se vám vždy zobrazí jako první číslo to, které je v daný moment výchozí (hlavní). 

 

Jak kontaktovat technický servis?  

Если Pokud jste zapomněli číslo služby technické podporu, můžete také použít menu SIM-karty. Zvolte  Menu > SIM Menu > Settings > Customer Care,(Péče o zákazníky), čekejte na příchozí signál, stiskněte tlačítko CALL (Volat)a čekejte na připojení k servisnímu pracovišti o radu. (Poznámka -. Volání technické službě je zdarma).
Pomocí SMS můžete také kontaktovat zákaznickou technickou podporu, a to i v případě, že zůstatek kreditu na SIM kartě se rovná nule (v tomto případě lze odeslat pouze ze SIM Menuviz odstavec „Jak odeslat SMS“). Telefon služby technické podpory je +371 2222 0000. Také můžete volat na oddělení technické podpory – zvolením 096a stisknutím tlačítka Volat.
 
Poznámka: - služba je k dispozici nepřetržitě, sedm dnů v týdnu. Odpověď na žádost proběhne do 24 hodin.

Jak použít telefonní seznam? 

Chcete-li používat telefonní seznam mobilního telefonu, je nutné, aby kontakty byly zaznamenány v následujícím formátu: "00" – kód země – kód města (pokud se používá) - telefonní číslo, nebo "+"- kód země - kód města (pokud se používá) - telefonní číslo.

Jak aktivovat službu CLIR (utajení čísla)?  

 

Pro aktivaci služby je nutné vytočit 0900 ( nebo “v ručním režimu” *146*900#)a zmáčknout tlačítko “Call”. 
Pokud tato funkce není ustanovena, její instalace bude potvrzena zprávou. 
Pokud je tato funkce již nainstalována, příkazem ji můžete zrušit. Zrušení bude potvrzeno zprávou.  

 

Služba Přesměrování hovorů  

 

Máte SIM kartu vašeho domácího mobilního operátora, hovory, o které nechcete během výletu do zahraničí přijít, ale chcete ušetřit na roamingových hovorech (příchozích i odchozích).  
Předpokládejme, že máte ruskou SIM-kartu s číslem +79261111111 a Eurosim - kartě naberte +371 22220000. Na dobu cesty do zahraničí plánujete ruské číslo vypnout, ale chcete všechny hovory přijímat na EUROSIM-kartu.
 
Krok 1
Na Eurosim - kartě naberte:  *146*88*79261111111#  a pak tlačítko «Volat». Na obrazovce Eurosim-telefonu se zobrazí zpráva, že Vám byl vyslán aktivační kód. On přijde ve formě SMS zprávy na vaše zadané číslo a bude obsahovat 4-místný kód, například. 1234
 
Krok 2
Na Eurosim-kartě nabereme stejný příkaz opakovaně, ale s aktivačním kódem, například: 
*146*88*79261111111*1234#, kde 1234 - – je aktivační kód z doručené SMS z 1. kroku. Měla by se zobrazit zpráva oznamující číslo, na které chcete přesměrovat české číslo, například, 8(800)3331299.
 
Aktivační kód je platný po dobu 10 minut, odeslání aktivačního kódu je účtováno jako SMS ze SIM menu.
 
Krok 3
Přesměrujeme své české číslo na přiřazené číslo.
Existuje několik způsobů přesměrování. Podle našeho názoru, v tomto případě jsou vhodné dva způsoby: 
 
**62*number#     - - přesměrování všech příchozích hovorů v případě nedostupnosti
##62#                 - Zrušení přesměrování v případě nedostupnosti
**21*number#     -Nucené přesměrování všech hovorů
##21#                    - Zrušení vynucení přesměrování
 
V prvním případě se přesměrování se aktivuje v případě nedostupnosti. Před odjezdem vypněte vaše číslo – hovory jsou přesměrované na Eurosim-kartu. Po příjezdu zpět zapněte vaše číslo – hovory přichází jako obvykle. Chcete-li přesměrovat hovory v případě nedostupnosti na vaše ruské číslo, zadejte příkaz:  **62*88003331299# tlačítko «Volat» - Přesměrování všech volání na číslo 8 (800) 333 1299 v případě nedostupnosti účastníka.  Při použití služby «Zachování českého čísla» se náklady za příchozí hovory (které přišly na české číslo) Eurosim-kartu zvyšují. Ke standardní sazbě 0.17 USD,v závislosti na měně Eurosim-karty. Například, pokud má země bezplatné příchozí hovory, bude při použití této služby účtována pouze výše uvedená sazba.
 
Tarifikace hovorů na výchozí (hlavní) číslo EUROSIM-karty se nemění, odchozí hovory z EUROSIM karty a jsou účtovány v souladu s obecnými podmínkami.  
 

 

Tato služba zahrnuje:
1. Možnost přijímat všechny příchozí hovory na české číslo..
2. Zobrazení vašeho českého čísla při odchozím volání. . 
 
 
Zrušení služeb.  
 Chcete-li zrušit službu “Uložení čísla” Opakujte krok 1 s Eurosim-karty. Na displeji telefonu se zobrazí zpráva, že služba uložení čísla je deaktivována. Nezapomeňte také deaktivovat přesměrování hovorů z české SIM karty.

 

Přístup k ovládacímu panelu. 

 

Pro úspěšný přístup k ovládacímu panelu Eurosim. travel Správce je třeba nainstalovat prohlížeče Mozilla Firefox, verze nesmí být nižší než 3.6 http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/ , také i na vašem počítači musí být nainstalován Adobe Flesh Player http://www.adobe.com/products/flashplayer/

 

Vstup do systému s právem použití osobního účtu.

Pro přihlášení do systému na adrese  http://manager.eurosim.travel potřebujete vstupní  login: číslo karty (příklad: 8937105100400110075F) nebo telefonní číslo (příklad: 37122200022), stejně jako heslo PUK2 s plastové karty (příklad: 67796581) . Přihlašovací heslo lze změnit v příslušném menu ovládacího panelu.

Pro majitelé smartphonů.  

Pokud jste majitelem chytrého telefonu (HTC Desire, iPhone, Samsung Galaxy, BlackBerry, atd.) které mají operační systémy Android, iOS, Symbian nebo Windows Mobile, budete potřebovat zvláštní aktivaci Eurosim.Je třeba přejít do následujícího menu ve vašem smartphonu: Menu > SIM Menu > Settings > Activate Servicea v poli „Enter service code“ nabrat kód 1221 zmáčknout "Ok". Opakované zadání kódu 1221 vrací sim kartu Eurosim do provozu s konvenčním mobilním telefonem.

Aktivace služby "přenosu dat / GPRS"

Pro použití této služby proveďte následující kroky:
 
1. Aktivace služby "Přenos dat / GPRS".
 
 • Pro aktivaci služby naberte na vašem telefonu kód 903 (pokud váš telefon nepodporuje přímou volbu, naberte *146*903*) a stiskněte tlačítko «Call». Služba je aktivována.
 • Chcete-li deaktivovat službu, vytočte stejný kód 903 (nebo *146*903*)a stiskněte tlačítko «Volat». Služba je deaktivována.
 • Službu "Přenos dat / GPRS" lze také aktivovat nebo deaktivovat ve vaší Osobní kanceláři na našich webových stránkách na adrese http://manager.cz.eurosim.travel.
 • V oddělení «Úpravy» " pouze označte nebo zaškrtněte službu "GPRS".
 
2. Provedení nastavení vašeho telefonu: APN: travel.lv Uživatelské jméno: nevyplňujte Heslo: nevyplňujte
 
3. Při připojení PC (osobního počítače) k Internetu pomocí mobilního telefonu s roamingovou kartou jako modemem, a použití e-mailových programů (Outlook, WML, Bat atd.), je pro odeslání elektronické pošty v nastavení e-mailového programu třeba zadat následující SMTP server: mail.travelgprs.com.
 
Poznámka - před připojením služby ověřte, zda telefon podporuje službu přenosu dat.

Služba «černá a nebo bílá listina »

Chcete-li vytvořit černé a / nebo bílé listiny musíte být přihlášeni do vašeho osobního účtu karty.
 
Dále chcete, aby vaše nastavení v  "černá/bílá listina":
 
 • černa listina.
Systém blokuje hovory které přicházejí s čísel uvedených v černé listině. Příkazem «zamítnout ».
 
 • Bílá listina.
Systém povoluje jenom vybrané hovory které přicházejí s čísel uvedených v bílé listině. Příkazem «povolit».
 
Chcete-li vytvořit dva seznamy, systém vždy bude kontrolovat jako první černou listinu, a pak až bílou listinu.Příklad zadání: kód země + telefonní číslo.
Příklad: 37121000000
 
Podmínky fungování «Černá/bílá listina ».
Systém spoušti službu «Černá/bílá listina » s ohledem na to ve kterém ze dvou seznamu se nachází volající číslo. Hlavní podmínkou pro splnění služby «Černá/bílá listina », je to že žádané/nežádané číslo musí byt vneseno do programů «Příchozí hovor».
Další podmínkou ke spuštění «Černá/bílá listina » - je nutnost uvést číslo do seznamu «Číslo volajícího ». " Tato podmínka se spustí pouze dohromady s hlavní podmínkou to znamená, že systém ověří seznamy «A/NEBO». «A» " Tato podmínka se spustí pouze dohromady s hlavní podmínkou to znamená, že systém ověří seznamy "Příchozí hovor" a "Číslo volajícího"  . «NEBO» - systém se spouští v případě že číslo příchozího hovoru  je stejne jak číslo ze seznamu "Príchozí hovor" anebo "Číso volajícího". Tato funkce předpokladá Данная функция предполагает наличие нескольких номеров на Sim-карте. Если Вы не используете дополнительное условие, то раздел «Номер адресата» по умолчанию должен содержать символ «*».
 
Je možne pro tuto službu nastavit časové omezeni. Listinu lze zablokovat (odpojít), zaškrtnutím polička v přislušnem oddilu.

Služba «Fax do e-mailu» 

Všechny karty Eurosim podporují přijetí faxových zpráv:
 
Přijem
 1. Přihlaste se do osobního účtu karty přes "Osobní kancelář";
 2. V oddílu «Moje karta» zvolte opravy (Edit) a zadejte e-mailovou adresu na kterou Vy chcete přijímat faxové zprávy;
 3. Při kazdem doručení nové faxové zprávy na Váš e-mail, obdržite oznamující SMS zprávu ve Vásém telefonu.
 
Odesílání  (na SIM kartu Eurosim)
 1. Odesílání faxu probíha jako obvykle.
 2. Vytočte telefonní číslo, na ktere chcete odeslat informace a stiskněte tlačítko "Start".
 3. Účastník obdrží SMS zprávu o doručení faxové zprávy do e-mailové schránky.

Služba «Zavolejte mně»

V případě, že již nemáte dostatečný kredit pro volání z karty ET, můžete využít služby «Zavolejte mně» která umožňuje odeslání bezplatné zprávy na kterýkoliv mobilní telefon.
 
 • Tato služba je zdarma a ne vyžaduje aktivaci .
 • Pro odeslání zprávy, zadejte kód ve tvaru:*146*90*00kód zemí, číslo volaného#stiskněte Volat «Call». Po zadání kódu obdržíte informaci o tom, že zpráva byla vypravena.
 • Kontaktovaný uživatel obdrží od Vás SMS zprávu ve znění «Abonent nemá dostatečný kredit na uskutečnění hovoru. Prosíme, zavolejte mu.»
 • Pro jednoduchost užívání doporučujeme přidat příkaz *146*90*00 kód zemí, číslo volaného# do seznamu předvolených příkazu v telefonu. Toto Vám umožní odesílat SMS správu bez nutnosti opakovaného vytáčení kódu.

 

Poznámka - služba «ZAVOLEJTE MNĚ» Zprávu lze odeslat v max. počtu 5 zpráv během 24 hodin.

Převod zůstatku z karty na kartu

1. Požadavky pro převod kreditu:
  a. karta «dávající» kredit a karta «přijímající» musí byt na stejné doméně;
  b. Převodu podléhá pouze dostupná částka na Prepaid dealerském účtu v měně karty (Prepaid kredit karty se skládá ze třech kreditu: dealerský, operátorský – kredit datovaný operátorem a zablokovaný ).
  c. při přenosu kreditu z karty, která má jinou měnu než přijímající karta, přepočet měny bude proveden podle aktuálního kurzu Lotyšskou bankou v okamžiku transakce.    
 
2. Chcete-li přenést kredit (nebo jeho část), zadejte kód *146*89*371хххххххх*ХХХ# (ХХХ-částka, kterou chcete převést), stiskněte tlačítko «volat».
 
3. Příklad zadání :
 (!) Částka nesmí obsahovat znaky «.» a «,»;
  a. částka 0,01 = 001
  b. částka 1 = 100
  c. částka 1,01 = 101
 
Po úspěšném převodu částky na obrazovce se zobrazí zpráva, že je převod dokončen.
(!) «Přijímající» účastník neobdrží zprávu, že jeho kredit byl doplněn. Zkontrolovat doplnění lze přes menu SIM nebo prostřednictvím kódu 099 (*146*099#).
 

Transakce (odepsání a připsání) bude zobrazena v Osobní kanceláři: путь – Транзакции_eng.Transactions-Транзакции по карте_eng.Card transactions.

 

Příklad: 2010-10-20 12:51:58 : Transaction ID 80511 : 0.24 USD to card 8937105100400157423F, Card to card money transfer [csimid: 12].

 

 

 

Close
Мы принимаем VISA/MasterCard